U Jajcu je uspješno održana jednodnevna obuka “Sjećanje u pokretu ka aktivizmu za mir” za 21 nastavnika/ca, profesora/ica i učenika/ca Srednje škole iz Jajca, Bugojna i Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

Utemeljena na pedagoškom i didaktičkom materijalu „Sjećanje u pokretu“ (forumZFD) obuka je educirala o kritičkom razmišljanju i multiperspektivnosti za konstruktivnu kulturu sjećanja i memorijalizaciju, te je doprinijela izgradnji kapaciteta društvenog aktivizma u lokalnim zajednicama.

Prema povratnim informacijama od strane učesnika/ca, obuka je bila vrlo korisna u smislu ukazivanja na važnost tolerancije i uvažavanje drugačijeg mišljenja. Obuka je također uspjela da učenicima približi temu aktivizam za mir i pomirenje u lokalnim zajednicima.

Obuka je održana u okviru projekta NDC Sarajevo “Jajce, uspješna priča- Nova generacija 2.0” i projekta forumZFD-a “Youth Peace Activism” u saradnji sa Omladinskim Centrom Gornji Vakuf-Uskoplja.

 

 

 

(mreza mira)