Na početku 21. stoljeća BZK “Preporod” predstavlja bošnjačku instituciju kulture koja baštini sve bitne sadržaje, događaje i procese unutar bosanske i bošnjačke kulture u dvadesetom stoljeću.

Glavno sjedište (Matični odbor) „Preporoda“ je u Sarajevu, a širom Bosne i Hercegovine su brojna općinska društva – danas ih ima oko sedamdeset, a jedno takvo djeluje i na području naše općine Jajce.

Novi Upravni odbor BZK “Preporod” Jajce te novoizabrani predsjednik Behrudin Halaba pokrenuli su niz aktivnosti.

U narednom periodu vršit će se upis novih članova i to:

  • folklorna sekcija (Azra madžo)
  • muzička sekcija (Kemal Zejnilagić)
  • literarno dramska (Zejnil Zejnilović)
  • horska sekcija (Kemal Zejnilagić)

Upis za zainteresovane svih uzrasta obavit će se 16. i 17. februara u prostorijama BZK “Preporod” koje se nalaze u Domu kulture Jajce, u periodu od 11 do 14 sati.

 

(Jajce Online)