Nemali broj ljudi žive i dočekaju starost sami, neki od njih tako provedu cijeli svoj život, dok neki tokom života izgube uže članove porodice.

Ukoliko takva osoba umre a iza nje ostaje nekretnina, stan, kuća ili zemljište, kako su nam kazali iz Općine Stari Grad, i ukoliko se sa sigurnošću, a na osnovu prethodno utvrđenih činjenica i dokaza može utvrditi da umrli nije imao nasljednika, a da je imao u vlasništvu nekretninu, pokreće se ostavinski postupak iza umrlog radi provođenja ostavine.

– U skladu sa zakonom, lokalne zajednice odnosno Općine, prihvataju se navedenog naslijeđa, a prema teritorijalnoj nadležnosti gdje leži predmetna nekretnina. U ovom slučaju primjenjuje se Zakon o nasljeđivanju FBiH, član 160, gdje se navodi da ako nije poznato da li umrla osoba ima nasljednika, sud će oglasom objavljenim u “Službenim novinama Federacije BiH” pozvati osobe koje polažu pravo na nasljedstvo da se prijave sudu. Ako se po isteku jedne godine od objavljivanja oglasa ne pojavi nijedan nasljednik, utvrdit će se da je ostavina prešla u vlasništvo općine, odnosno grada određenih ovim zakonom, ali se s tim nasljednik koji bi se javio najkasnije u roku deset godina od predaje ostavine ne lišava prava da mu se preda ostavina ili dio koji mu pripada – pojašnjavaju iz Općine Stari Grad.

Ističu da se radi o jasnom pravnom propisu, a sve kako se u pravnim odnosima ne bi pojavila napuštena nekretnina, odnosno nekretnina koja nema vlasnika.

– Nakon provedenog ostavinskog postupka na sudu iza umrlog koji nije imao nasljednika, navedena nekretnina po teritorijalnom principu prelazi u vlasništvo Općine. Ovaj postupak se primjenjuje na sve nekretnine odnosno stanove, kuće i druge nekretnine – pojašnjavaju iz Općine.

Iz Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove Općine Stari Grad da nakon što općine naslijede nekretninu iza umrlog vlasnika, stiču pravo raspolaganja na istoj.

– To znači da Općine takve nekretnine u skladu sa zakonom, ali i općinskim odlukama, mogu prodati ili dati pod zakup ili na korištenje na određeni period licima koja ispunjavaju propisane uslove – kazali su iz Općine.

 

 

(Faktor.ba)