Pacijenti s niskim nivoima vitamina D u krvi imaju povećan rizik od smrti i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija nakon operativnog zahvata (osim operacije srca), upućuju rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Anesthesia & Analgesia.

U istraživanju se proučavala povezanost nivoa vitamina D i ishoda operacija na oko 3.500 pacijenata koji su u razdoblju od 2005. do 2011. godine bili podvrgnuti bilo kakvom operativnom zahvatu, osim operaciji srca.

Nakon statističke analize, primijećena je negativna povezanost nivoa vitamina D i mortaliteta i morbiditeta tokom boravka u bolnici. Drugim riječima, pacijenti s najnižim nivoom ovog vitamina (manjom od 13 ng/mL), u usporedbi s onima s visokim nivoom (do 44 ng/mL), imali su gotovo dva puta veći rizik od smrti ili ozbiljnih komplikacija.

 

 

(avaz)