U saradnji sa OPĆINOM JAJCE  UniCredit Bank pripremila je namjensku kreditna liniju za koju je raspisan  JAVNI POZIV za odabir korisnika namjenske kreditne linije za stambene kredite za prvo stambeno zbrinjavanje uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Jajce. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE

 

(opcina-jajce.ba)