Nalazi američkih naučnika povezuju više koncentracije vitamina D u krvi s boljom tjelesnom formom. Prisutnost vitamina D je najizraženiji utjecaj imala na poboljšanje aerobnih sposobnosti.

Rezultati prikupljeni na uzorku od gotovo 2.000 ispitanika u dobi od 20 do 49 godina ukazuju na važnu ulogu vitamina D u pogledu funkcije srca i mišićnog sistema.

Istraživači naglašavaju kako je pozitivan učinak vitamina D bio primjetan kod svih dobnih grupa, bez obzira na spol, etničko porijeklo i indeks tjelesne mase.đ

 

 

 

(avaz)