Dramska sekcija Srednje strukovne škole “Jajce” proteklog vikenda organizovala je teatarsko druženje mladih u okviru aktivnosti “Studeni”. 
Zajedno sa Eko artom iz Bugojna, Dis teatarom iz Banja Luke, Mostarskim teatarom mladih i grupom forumZFD Projekta Challenge History iz Rame, Gornjeg Vakufa i Sarajeva igrajući se razvijali su svoju kreativnost, kritičko mišljenje, timsku igru, scenski govor i pokret, bavili se aktuelnim društvenim i ličnim problemima koristeći dramske tehnike playback teatra i procesne drame, te eksperimentisali sa tehnikama glume u filmu.

Članovi Teatra mladih iz Mostara odigrali su Aristofanovu komediju “Mir”.
Sjajnom prezentacijom danas je završeno ovo trodnevno stvaralačko druženje, koje se realizovalo u sklopu projekta NDC-a Sarajevo “Jajce, još jedna uspješna priča” u partnerstvu sa forumZFD-om i OSCE-om.

 

 

(ssš jajce)