U Republici Srpskoj u funkciji je blizu 40 hidroelektrana, koje posjeduju vodoprivrednu dozvolu, što je preduvjet za upotrebnu dozvolu.

Vodoprivrednu saglasnost na projektnu dokumentaciju posjeduju 62 hidroelektrane, od čega je 14 u završnoj fazi izgradnje.

Podaci Inspektorata RS pokazuju da vodoprivredne smjernice, koje su uvjeti za projektnu dokumentaciju, posjeduju 74 hidroelektrane. Također, manji broj subjekata za sada posjeduje samo koncesione ugovore, a određeni broj ugovora je raskinut.

U ovoj godini inspektori su izvršili 45 kontrola hidroelektrana, od čega su u 14 slučajeva utvrđeni propusti koji su se odnosili na nepoštivanje uvjeta iz vodnog akta te su naložene mjere za otklanjanje istih.

Kada je riječ o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, iz Inspektorata su naglasili da je krajem prošle godine donesen Pravilnik o uvjetima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta, koji je u ovoj godini je pretrpio i svoje prve izmjene, ali još nije donesen Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku, što u određenoj mjeri otežava rad kontrolnim organima.

 

 

 

(avaz)