Vlada Švicarske donirat će 30.000 KM Centru srednjih škola Trebinje, za opremanje restorana za potrebe praktične nastave, a kroz projekt „Gastrofokus“, koji ova škola realizira u saradnji s Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje.

Dio programa

Projekt je dio programa „Prilika Plus“, koji finansira Ambasada Švicarske u BiH. U okviru ovog projekta u Trebinju je održana i radionica o temi stručnog obrazovanja u oblasti turizma i hotelijerstva, na kojem su učesnici uključeni u ovu problematiku pokušali sagledati stanje i ponuditi rješenja kako obrazovanje, a posebno znanje koje nude naše srednje stručne škole usaglasiti s potrebama privrede.

Prema riječima Dražena Boškovića, direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja, kabineti i restoranski prostor u Centru srednjih škola i do sada su pružali zadovoljavajuće uvjete za praktičnu nastavu, ali je bilo prostora za unapređenje.

 Izmjene plana

– Projekat je pun pogodak jer, osim investicije u opremu, podrazumijeva i stručnu pomoć, kao što su obuke nastavnika praktične nastavu ili inicijative za kvalitetne izmjene nastavnih planova i programa, kako bi naše škole proizvodile kadar sa znanjima i vještinama potrebnim privredi – istakao je Bošković i dodao da su najtraženija zanimanja na tržištu rada kuhar i konobar.

Velik teret 

Emir Dervišević, menadžer projekta „Prilika plus“, rekao je da je njihov tim obišao 50 srednjih škola u BiH i da je situacija u pogledu praktične nastave katastrofalna, a samo su rijetki uspjeli poboljšati ovaj dio nastave i to zahvaljujući stranim donacijama.

– Više od 90 posto nastavnika nikada nije imalo kontakt s privredom, niti su imali radno iskustvo u realnom sektoru, a imaju strašan pritisak i veliki teret da pripreme djecu za posao koji ni sami ne poznaju – kazao je on.

 

 

(avaz)