Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ Jajce, objavljen 16. 7. 2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“