Osnovne značajke sigurnosnih kretanja na području pod nadležnošću PU Jajce za period januar-juni 2018. godini, a uspoređujući ga s ostvarenim rezultatima policije u istom periodu 2017.god., očituju se u smanjenu broja kaznenih djela za 5 ili 7%, povećanju broja slučajeva narušavanja javnog reda i mira (JRM-a) za 51 ili 75%, te povećanju broja prometnih nezgoda (PN) za 66 ili 55%.
Kriminalitet

Analizirajući stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta na području pod ingerencijom postupanja Policijske uprave Jajce, dolazi se do pokazatelja da je u periodu januar-juni 2018. godine registrirano ukupno 71 kaznenih djela, što je više za 5 ili 7% od broja kaznenih djela u istom periodu 2017. godini, a u odnosu na isti period 2016. godine došlo je do smanjenja za 3 ili 4%.

Ako promatramo kaznena djela sa aspekta nadležnosti po organizacijskim jedinicama policije, dolazi se do pokazatelja da je zabilježeno 26 kaznenih djela iz nadležnosti OKP PU Jajce, 32 iz nadležnosti PS Jajce, te 13 kaznenih djela iz nadležnosti PS Donji Vakuf.

Od ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela 33 ili 46% prijavljeno je policiji po poznatom počinitelju, a 38 ili 54% izvršeno po nepoznatom počinitelju (PS Jajce je evidentirala 25; PS Donji Vakuf 9 i OKP PU 4 kaznena djela po nepoznatom počinitelju).

Od ukupnog broja evidentiranih KD, policija je ukupno rasvijetlila 53 ili 75% kaznenih djela, a po nepoznatom NN počinitelju naknadno je rasvijetljeno 22 ili 55% kaznenih djela (PS Jajce je rasvijetlila 17 ili 68%, PS Donji Vakuf 4 ili 40%, OKP PU 1 ili 20% kaznenih djela po nepoznatom počinitelju iz svoje nadležnosti).

Smanjen broj u Jajcu, a isti broj Donjem Vakufu i Dobretićima

Izvršenom potpunom analizom stanje kriminaliteta s aspekta teritorijalne pripadnosti, odnosno općine gdje su se dogodila kaznena djela, ukazuje da je na području Općine Jajce evidentirano 45 kaznenih djela, što je u odnosu na isti period 2017. godine manje za 6 ili 12%, a u odnosu na usporedni period 2016. godine više za 2 ili 5%.

Na području Općine Dobretići registrirana su 2 kaznena djela, što je isti broj u odnosu na usporedni period 2017.god. i manje za 1 u odnosu na isti period 2016. godine.
Na području Općine Donji Vakuf evidentirano je 25 kaznenih djela, što je više za 1 ili 4 nego u istom periodu 2017. god.i, a za 4 ili 14% manje u odnosu na isti period 2016. god.

Nadležnim tužiteljstvima od strane policijskih službenika podnesena su Izvješća o počinjenim kaznenim djelima protiv 59 osoba, što je manje za 4 ili 6% prijavljenih osoba u odnosu isti period 2017. god., a u odnosu na isti period 2016. god. manje za 23 ili 28%.

Smanjen broj maloljetnika, a isti broj povratnika

U odnosu na usporedno razdoblje 2017. godine broj prijavljenih maloljetnih osoba kao izvršitelja kaznenih dijela manji je za 1 ili 25%, a u odnosu na isti period 2017. god., a u odnosu na usporedni period 2016.godine manji je za 5 ili 62%.
Istovremeno broj prijavljenih povratnika u činjenju kaznenih djela u odnosu na period januar-juni 2017. godini ostao je isti.

Dominiraju imovinski delikti, s manjim brojem teških krađa

Analizirajući strukturu tretiranih kaznenih djela dolazi se do pokazatelja da su sva djela iz oblasti općeg, a dominiraju imovinski delikti. Naime, od ukupnog broja djela iz oblasti općeg kriminaliteta 33 ili 46% kaznenih djela je protiv imovine. Registrirani broj imovinskih delikata na razini PU Jajce je u odnosu na isti period 2017. godine manji je za 5 ili 13%, a u odnosu na usporedni period 2016. god., broj djela manji je za 9 ili 21%. Ovo izvještajno razdoblje u odnosu na usporedni period 2017. god. karakterizira manji i broj teških krađa za 6 ili 40% , a u odnosu na usporedni period u 2016. god. broj teških krađa veći je za 1 ili 12%.

Meta napada javne naprave i gospodarski objekti

Objekti napada razmatranih kaznenih djela u najvećem broju slučajeva su kuće i stambeno-poslovni iz kojih su otuđivane sekundarne sirovine, prehrambeni artikli, tehnička roba, novac, zlato i druge vrijednosti.
U izvještajnom razdoblju na području pod ingerencijama PU Jajce nije bilo evidentiranih slučaja otuđenja vozila, dok su u usporednom periodu evidentirana 2 slučaja otuđenja motornih vozila na području općine Jajce, a u usporednom periodu u 2016.godini otuđeno je 1 vozilo ( na području Donjeg Vakufa).

Isti broj požara i eksplozija

U izvještajnom periodu na području PU Jajce evidentirano je ukupno 6 požara (4 na području PS Jajce, 2 na području PS Donji Vakuf), što je isti broj kao u usporednom periodu 2017.godine, dok je u usporednom periodu u 2016. godini registrirano 14 požara (8 u Jajcu, 6 u Donjem Vakufu

U periodu januar-juni 2018. i 2017. godini na području PU nije bilo registriranih eksplozija, a u istom periodu 2016.god. registrirana je 1 eksplozija na području PI Dobretići u kojoj je 1 osoba smrtno stradala.

Veći broj nasilja u obitelji

Policijski službenici organizacijskih jedinica PU Jajce, u 2018.godini, suprotstavljali su se svim vidovima diskriminacije i borili protiv svih oblika obiteljskog nasilja primjenjujući pozitivne zakonske propise, razmjenjujući iskustva i surađujući s drugim mjerodavnim institucijama kao što su: džender centar FBiH, općinski sudovi, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, centri za mentalno zdravlje i nevladine organizacije, educirajući se, učestvujući na konferencijama, upoznavajući javnost na javnim tribinama i pozivajući građane, susjede i same žtrve da prijave svako ispoljeno nasilje bilo fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko.

U izvještajnom periodu prijavljena su 8 slučaja Nasilja u porodici( PS Jajce), a u istom periodu 2017.godine prijavljeno je 6 slučaja nasilja u porodici /5 PS Jajce,1 PS D.Vakuf/, dok su u uporednom periodu 2016.godine prijavljeno je 8 slučaja Nasilja u porodici (5 PS Jajce, 3 PS D.Vakuf).

U navedena 2 slučaja podneseni zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera zabrana približavanja žrtvi i udaljenje iz stana, 3 slučaja samo zabrana približavanja žrtvi, 1 psihosocijalni tretman, te je u 3 slučaja podnesen Izvještaj o počinjenom KD „Nasilje u porodici“. Prema statističkim pokazateljima nasilnici su bili:
– sin prema majci, 3 slučaja ( PS Jajce)
– sin prema roditeljima, 1 slučaj ( PS Jajce)
– muž prema ženi- 2 slučaja ( PS Jajce)
– otac prema sinu -1slučaj ( PS Jajce)
– sin prema ocu- 1slučaj ( PS Jajce)

Broj slučajeva nasilja u porodici u periodu januar-juni 2018.godine veći je za 2 ili 33% u odnosu na isti period 2017.godine, a u odnosu na usporedni period 2016.godine broj slučajeva nasilja u porodici manji je za 2 ili 25%.

 

 

(Jajce Online)