U okviru priprema za održavanje 5. Međunarodnih skokova sa vodopada Plive u toku su aktivnosti na čišćenju bučnice ispod vodopada.

Zbog nanosa pijeska dubina bučnice je smanjena pa je potrebno izvršiti čišćenje iste kako bi se dostigla potrebna dubina za nesmetano izvođenje skokova sa vodopada te održavanje ove velike sportsko-turističke manifestacije.

Od danas biće smanjen dotok vode na vodopad pa molimo građane i posjetioce za strpljenje kako bi pripreme za ovogodišnje, pete po redu, skokove bile završene na vrijeme.

U čišćenju su angažovani svi neophodni subjekti i mehanizacija.

 

 

(opcina jajce)