Na osnovu članka 13. Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna 13/14) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku Povjerenstva održanom 4. lipnja 2018. godine Srednja škola „Nikola Šop“ – Jajce objavljuje javni poziv za izvanučioničku nastavu.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ – broj ponude 01-07/2018.

Rok za dostavu ponuda je 16. srpnja 2018. godine.

Obrazac poziva možete preuzetiovdje.

 

Predsjednik Povjerenstva
Kasim Tašo