U Fojnici je otkrivena nova, Srebrenička ahdnama iz 1799. godine. Stručnjaci koji su procijenili dokument potvrdili su da se radi o originalu.

Srebreničku ahdnamu do sada je snimila jedino ekipa BHRT-a koja donosi ekskluzivnu priču o izuzetno vrijednom dokumentu iz 18. vijeka.

U arhivskom depou Franjevačkog samostana u Fojnici, među tri hiljade rukopisa iz osmanskog perioda, dva vijeka čuvan je i ovaj. Nekada su fratri znali šta u njemu piše, jer su u vrijeme vladavine Osmanlija znali i turski jezik, pa im prevod i objašnjenja nisu bili potrebni.

Današnji stanovnici samostana ne znaju detalje, ali itekako znaju njegovu kulturno – historijsku vrijednost.

„Ja ne znam šta u njoj piše, jer sam tek nedavno sređujući arhiv vidio – spominje se Srebrenica. Onda sam zamolio jednog čovjeka, turkologa, da vidi što je to. On je rekao, radi se o Srebreničkoj ahdnami“, kazao je za BHRT kustos muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici fra Janko Ljubos.

Prema stilu pisanja, papiru i tinti, stručnjaci su prepoznali da je riječ o sultanovom odobrenju datom franjevcima.

Originalnost dokumenta i teksta je neupitna. A konačnu potvrdu da je riječ o Srebreničkoj ahdnami dao je i prevod teksta, koji su pregledali stručnjaci za staroturski jezik. Oni potvrđuju da muzej u Fojnici baštini ne jednu, nego dvije, Fojničku i Srebreničku ahdnamu.

“Ako je to tekst isti kao tekst ahdname iz 1463, onda je to samo nastavak davanja tih dokumenata ahdnama kroz vrijeme od 1463. godine do, evo, ovo možda čak i nije zadnja koja je u takvom formatu ili takvom obliku data”, smatra profesor restauracije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu Ćazim Hadžimejlić.

Burna historijska dešavanja na bosanskohercegovačkim prostorima odnijela su brojne vrijedne spomenike kulture.

Međutim, franjevci – vijekovima poznati kao brižni čuvari našeg kulturno-historijskog naslijeđa – za nove naraštaje sačuvali su najvažnije dokumente države.

Kada bogata kolekcija Franjevačkog arhiva bude detaljno pregledana i prevedena, biće jasnije o kakvom se blagu radi.

 

 

(Fokus.ba)