Komisija za provođenje postupka dodjele bespovratnih novčanih sredstava namijenjenih poticaju samo zapošljavanju mladih donijela je konačnu rang listu kandidata koji su se javili na javni poziv za najbolje poslovne ideje za mlad za 2018. godinu:

 • Selimir Duranović (165) – 9.000 KM
 • Marin Ljubičić (135) – 7.500 KM
 • Arnela Ganibegović (135) – 7.500 KM
 • Brankica Miketa (135) – 7.500 KM
 • Amina Mrkonja (130) – 7.000 KM
 • Kulid Vereget (128) – 6.500 KM
 • Tomislav Brnjak i Marko Bogić (127) – 6.300 KM
 • Merim Lizalović (127) – 6.300 KM
 • Kristina Bagarić (126) – 6.000 KM
 • Indira Čović (126) – 6.000 KM
 • Matea Radić(126) – 6.000 KM
 • Admin Plivac (126) – 6.000 KM
 • Goran Svalina (100) -4.200 KM

Kandidati imaju pravo izraziti žalbu u općinskom načelniku Edinu Hozanu u roku od osam dana od objavljivanje liste.

Komisija za provođenje postupka dodjele bespovratnih novčanih sredstava namijenjenih poticaju samozapošljavanju mladih:

 • Amila Hadžić
 • Tomislav Ladan
 • Almir Kunić

 

(jajce Online)