U četvrtak, 17.05.2018. godine sa početkom u 10:00 sati za učenike od I – V razreda te u 12:00 sati za učenike od VI – IX razreda svih osnovnih škola na području općine Jajce, u kazališnoj dvorani JU “Dom kulture Jajce” Jajce, bit će upriličena mađioničarska predstava Seada Javrića koji za izvođenje ove predstave ima pribavljenu i suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta SBK/KSB.

Ponuda za ovu predstavu ispred JU “Dom kulture Jajce” Jajce, upućena je svim osnovnim školama na području naše općine.