Neformalna grupa mirovnih aktivista i aktivistica već tri godine ukazuje da su tokom rata brojni objekti kao što su Domovi kulture, škole, tvorničke hale, policijske stanice, hoteli itd. bili mjesta zatočenja ili ubistava.

Ovi objekti su nakon ratnih razaranja uglavnom obnovljeni i vraćeni u prvobitne funkcije, ali je izostalo njihovo obilježavanje kao mjesta stradanja.

U Bravnicama kod Jajca obilježena je lokacija stradanja civila srpske nacionalnosti koja je 13. septembra/rujna 1995. godine presretnuta i napadnuta od strane hrvatskih vojnih jedinica (HV i HVO).

Kolona izbjeglica se povlačila iz Donjeg Vakufa prema Jajcu, a na ovom mjestu ubijeno je više desetina osoba. Za ovaj ratni zločin još uvijek niko nije procesuiran iako u Tužilaštvu BiH postoji predmet više od 10 godina.

-Kao članovi bh. društva koji žele budućnost bez nasilja, pozivamo lokalne vlasti ne samo da porodicama žrtava odobre podizanje spomenika, već i da iniciraju obilježavanje i komemoriranje stradanja. Vjerujemo da bi to predstavljao primjer poštenog odnosa prema bolnoj prošlosti i značajan korak ka izgradnji mira, poručuju aktivisti.

Aktivisti inicijative „Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja“ posljednjih mjeseci proveli su akciju obilježavanja u Srebrenici, Bratuncu, Cazinu, Bužimu, Drvaru, Trnopolju kod Prijedora, Bosanskom Novom, Palama, Zvorniku, Livnu…

 

 

(neobiljezena mjesta stradanja/agencije)