Sremski Karlovci su ugostili mlade iz Srbije, Bosne i Hervcegovine, Makedonije, Italije, Turske, Bugarske i Crne Gore koji će do 24.04.2018. planirati lokalne kampanje i inicijative. Planiranje organizujemo u sklopu projekta Active Today – Tools for the implementation of Youth policies koji za cilj ima aktivirati mlade u procesima donošenja odluka.

Nakon održanog treninga u Jajcu u februaru sve ono što smo učili o javnom zagovaranju, lobiranju i građanskim inicijativama od juče implementiramo kroz planiranje naših aktivnosti.

Partnerske organizacije su krovna tijela mladih osim partnerske organizacije iz Turske koja je članica neformalnog krovnog tijela i ono što definitivno želimo jeste da naša zagovaračka tijela predstavimo vlastima i mladima kao platforme koje se uistinu brinu o potrebama mladih počevši od lokalnog nivoa.

Inicijativa koju će u narednom periodu provoditi Vijeće mladih FBiH zajedno sa Centrom za obrazovanje i druženje Jajce jeste osnivanje Vijeća mladih u Jajcu. Predstavnici CODa i Vijeća mladih Elma Salihagić, Hana Kunić i Anel Popaja planiraju aktivnosti koje ćemo provoditi u Jajcu od maja do kraja jula.

Prenosimo vam dio atmosfere iz Ekološkog centra Radulovački.

 

 

(vijecemladih)