Općina Jajce raspisuje JAVNI POZIV za prijavu projekata namijenjenih neprofitnim organizacijama–udruženjima građana koji su planirani za finansiranje/sufinansiranje iz budžeta/proračuna Općine Jajce za 2018. godinu i JAVNI POZIV za prijavu projekata namijenjenih za mlade koji su planirani za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu.

 

Javni poziv je otvoren do 4.5.2018. godine. Javne pozive i prijavni obrazac možete preuzeti 

 

(opcina-jajce.ba)