Po okončanju roka za podnošenje prigovora na preliminarnelListe općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je konačne liste za dodjelu stipendija Općine Jajce u 2017/2018. godini.

Na  Konačnu listu može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave liste na WEB stranici Općine Jajce.

 

Konačne liste možete preuzeti u odjeljku Stipendije ili na linku.

 

 

 

(opcina jajce)