Za utorak, 20.3.2018. godine zakazana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine s početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovite sjednice Općinskog vijeća Jajce
2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova UO JU Centar za socijalni rad Jajce
3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova UO JPU Dječji vrtić „Bare“ Jajce
4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova UO JU Dom kulture Jajce
5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova UO JU Muzej II.zasjedanja AVNOJ-a
6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova UO JU Agencije za kulturno-povjesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca
7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članovaUO JZU Gradska ljekarna Jajce
8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova JZU Dom zdravlja Jajce
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ Jajce
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce
11. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za popunu jednog člana Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce
12. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JZU Gradska ljekarna Jajce za 2016. godinu
13. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Jajce za 2016. godinu
14. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JPU Dječji vrtić Bare Jajce za 2016. godinu
15. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JU Dom kulture Jajce za 2016. godinu
16. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JU Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a Jajce za 2016.godinu
17. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JU Agencije za kulturno-povjesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za 2016.godinu
18. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Jajce za 2016. godinu
19. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce za 2016.godinu
20. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2016.godinu
21. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Jajce za 2016.godinu
22. Prijedlog Zaključka-Izvještaj o radu JP RTV Jajce za 2016. godinu
23. Incijativa za izmjenu regulacionog plana Volijak
(opcina jajce)