Općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je preliminarne Liste za dodjelu stipendija Općine Jajce u 2017/2018. godini. Na Javni poziv pristiglo je ukupno 234 prijave, od toga 204 prijava koje ispunjavaju uslove, dok je 30 prijava koje ne ispunjavaju sve uslove konkursa.

U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce Komisija je izvršila bodovanje, te sastavila Preliminarnu listu za prvu godinu studija, preliminarnu listu za ostale godine studija, te listu studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa.

  • Preliminarnu listu za prvu godinu studija PREUZMITE OVDJE
  • Preliminarnu listu za ostale godine studija PREUZMITE OVDJE
  • Preliminarnu listu studenata koji ne ispunjavaju uslove konkursa PREUZMITE OVDJE

Komisija je dana 2.3.2018. godine objavila Preliminarne liste na oglasnoj ploči Općine Jajce od kada počinje teći rok za prigovor na preliminarnu listu.

Na preliminarnu listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine Jajce. Po isteku roka za prigovor Komisija će sačiniti konačnu listu i istu javno objaviti.

 

 

(opcina jajce)