Općina Jajce i Projekt zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane osobe nastanjene na području Općine Jajce da se prijave za učešće u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Javni poziv za prijave poslovnih ideja u okviru YEP Projekta produžava se do 22.02.2017.godine.

Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja možete predati u prostorijama Općine Jajce. Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave su dostupne su na ovoj web stranici u odjeljku.

 

 

 

(opcina jajce)