Uprava za inspekcijske poslove Federacije će, po nalogu Vlade FBiH, izvršiti nadzor nad namjenskim utroškom sredstava po osnovi prihoda od članarina i boravišnih prostojbi koje su ostvarile tursitičke zajednice u FBih od 2014. Do danas.

Naime, na jednoj od posljednih sjednica Vlade FBiH Federalno ministarstvo okoliša i turizma upozorilo je na činjenicu da nitko nikada nije izvršio nadzor nad sredstvima članarina i boravišnih pristojbi od 2014.

U 2014. godini nije izvršena preraspodjela iz sredstava članarina i boravišnih pristojbi, odnosno Vlada FBiH nije donosila odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesnog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turstičkim zajednicama i boravišnih pristojbi jer turističke zajednice, nakon donošenja ustavne presude kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije suglasan Ustavu FBiH, pravno ne postoje, navedeno je, između ostaloga, u spomenutoj informaciji.

Dalje se ističe kako, prema saznanjima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sredstva odobrena korisnicima iz sredstava članarina i boravišnih pristojbi odlukom Vlade FBiH iz 2014. nisu isplaćena svim korisnicima niti Ministarstvo ima konačnu informaciju o izvršenim isplatama.

Sukladno navedenom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije u mogućnosti izvršiti nadzor nad namjenskim utroškom sredstava. Također, Federalno ministarstvo okoliša i turizam predlaže Vladi FBiH da se izvrši nadzor nad namjenskim utroškom sredstava u 2014. s prijedlogom mjera od  Uprave za inspekcijske poslove FBiH te se o tome podnese izvješće Vladi FBiH.

U informaciji se također navodi kako su turističke zajednice ubirale sredstva ostvarena po osnovi članarine i boravišne pristojbe iako je sredinom ove godine donesen zaključak Vlade FBiH kojim se, između ostaloga, konstatira kako nema zakonske osnove za ubiranje i naplatu po osnovi članarina i boravišnih pristojbi od obveznika u korist turističkih zajednica sve do donošenja zakonskih i podzakonskih propisa na razini FBiH, koji će regulirati tu oblast.

Dalje se ističe kako ostvareni prihod po turističkim zajednicama za 2016. iznosi ukupno 5,852.411 KM. Najviše prihoda ostvareno je u Turističkoj zajednici Sarajevske županije, i to 1,837.814 KM, slijedi HNŽ s prihodom od 1,587.486 KM te Tuzlanska županija s 858.066 KM.

ZD županija ostvarila je prihod u visini od 238.427 KM, SB županija 219.421 KM, USŽ 114.087 KM, ZHŽ 102.033 KM, Posavska županija 37.065 KM, BPŽ 22.971 KM te HBŽ 0 KM. Turistička zajednica Federacije BiH ostvarila je prihod od 835.061 KM.