Na temelju odredbi člana 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/16) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-939/17-52 od 10.11.2017.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa na period od najduže godinu dana.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem osoba u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te kulturnim ustanovama kako slijedi:

  • VSS-VII1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja -300 ECTS bodova, profesor ili magistar struke u razrednoj i predmetnoj nastavi skladno odobrenim NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku i NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku – 62 osobe;
  • VSS-VII1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja -300 ECTS bodova – stručni suradnik (defektolog, pedagog, psiholog, bibliotekar, socijalni radnik) – 16 osoba;
  • VSS-VII1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja -300 ECTS bodova za stručnu podršku i rad u kulturnim ustanovama – 5 osoba;
  • VSS-VII1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja nastavnik, profesor ili magistar struke predškolskog odgoja i obrazovanja – 10 osoba;

Uslove za prijavu na konkurs možete vidjeti u fotogaleriji.

 

(Jajce Online)