Javni poziv na uvid u glavni projekat instalacija javne rasvjete u naselju Klike

Služba urbanizma/graditeljstva, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce raspisuje javnni pozivza uvid u glavni projekat instalacija javne rasvjete naselja Klike u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Javni poziv preuzmite OVDJE

 

 

(opcina jajce)