1863. godine je u Ženevi je osnovana međunarodna organizacija Crveni križ. Ona ostvaruje brojne i raznovrsne humanitarne zadatke na zdravstvenom i socijalnom polju, a naročito je orijentirana na pružanje pomoći žrtvama rata i drugih nesreća.

Ideja o Crvenom križu (amblem organizacije je križ sastavljen od pet jednakih kvadrata na bijelom polju) rodila se prilikom bitke kod Solferina 1859, kada je Ženevljanin Anri Dinan (Henry Dunant), dirnut teškom sudbinom desetina hiljada ratnika napuštenih na ratištu, pokrenuo mjesno stanovništo i organizirao ga da dobrovoljno ukazuje pomoć.

 

(Avaz.ba)