Piše: Denis Zjajo, doktor medicine u JZU “Dom zdravlja” Jajce

Mokraćne infekcije po samoj učestalosti kod čovjeka predstavljaju druge infekcije po redu odmah nakon upalnih procesa disajnih puteva.

Veoma često ih susrećemo kod osoba ženskog spola zbog same građe genitourinarnog trakta, gdje zbog nešto kraće mokraćne cijevi bakterije se lakše šire, za razliku od muškaraca kod kojih se javljaju nešto rjeđe, mada mogu činiti ozbiljan zdravstveni i terapijski problem.

Uzroci upalnih procesa mokraćnih kanala su uglavnom mikroorganizmi, bakterije i to u prvom redu Escherichia Coli (80%) a ponekad se tu mogu pronaći i Mycoplasma, Chlamidia…

Od tegoba pacijenti će najprije osjetiti učestalo, urgentno i bolno mokrenje pored kojeg u kliničkoj slici se veoma često javi i povišena temperatura, bolovi u slabinama, ponekad mučnina i povraćanje.

S obzirom na to da mokraćne infekcije ubrajamo u ascendentne infekcije, klinička slika i same tegobe mogu da variraju u zavisnosti od uznapredovalosti samog procesa, vremena nastanka te naravno uzročnika.

Ljekar će na osnovu anamnestičkih podataka, LAB pretraga (pregled urina, urinokultura, antibiogram) i kliničkog pregleda pacijenta, a po potrebi i drugih dijagnostičkih postupaka, donijeti odluku o konačnoj dijagnozi te vrsti terapijskog protokola.

 

(Jajce Online)