Općina Jajce u saradnji sa nezavisnim portalom Jajce online priprema mjesečni Informativni bilten Općine Jajce koji ćete u elektronskoj formi moći prelistati svaki mjesec. Izdanje za mjesec maj 2017. godine možete preuzeti putem linka.

U Biltenu će biti sumirane mjesečne aktivnosti, tekstovi i fotografije koje ste možda preskočili pročitati, a zaslužuju Vašu pažnju. Također, u Biltenu ćemo najaviti i događaje za naredni mjesec. Izdanje za mjesec juni 2017. godine je već u pripremi.

 

 

(opcina-jajce.ba)