U toku oktobra i novembra ove godine, federalni sanitarni inspektor je na MC (mjesto carinjenja) Tuzla, vršeći kontrolu pošiljki dječijih igračaka lutki porijeklom iz Kine, naložio kontrolu uzorka dječijih lutki “Sweet Fashion Classic”, “Diversity Fashion”, “Beauty Elegant” i “Sweet Girl”.
S obzirom na to da su hemijskom analizom uzoraka utvrđene znatno povećane količine ftalata, što ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz sve četiri kontrolisane pošiljke od ukupno 2.136 artikala dječijih lutki je zabranjen.

Dječije igračke u pogledu sadržaja ftalata moraju biti u skladu sa zahtjevima Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Ftalati (diesteri ftalatne kiseline) su tvari koje se mogu naći u mekom PVC-u, vrsti plastike koja se koristi u proizvodnji igračaka. Zbog svojih fizičkokemijskih svojstava ftalati su vrlo mobilni i lako migriraju iz plastičnih proizvoda. Različiti ftalati imaju različite namjene, hemijske strukture i toksičnost profila. Prema propisima o hemikalijama (Uredba REACH u EU) DEHP, DBP i BBP1 su klasificirani kao reproduktivno toksični.

Prema Odluci o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, zabranjena je upotreba ftalata DEHP, DBP, BBP u svim igračkama i proizvodima za djecu, dok su ftalati DINP, DIDP i DNOP2 zabranjeni u igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta u koncentracijama većim od 0,1 posto mase plastificiranog materijala.

Sadržaj ftalata u igračkama i proizvodima za djecu se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.

 

 

(klix)