Antibiotike treba koristiti racionalno u situacijama kada je riječ o bakterijskim infekcijama, a ne za liječenje virusnih oboljenja, kod svake grlobolje i snižavanja tjelesne temperature, kazala je Tijana SpasojevićDošen, šefica Odsjeka za informisanje o lijekovima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, povodom obilježavanja “Dana otvorenih vrata”, koji su organizovani s ciljem širenja svijesti o neophodnosti racionalne upotrebe antibiotika.

Istakla je da je bitno da se antibiotici koriste u jednakim vremenskim intervalima te da se popije cijela doza.

Dodala je da Agencija, između svojih ostalih aktivnosti, prikuplja i podatke o potrošnji antiobiotika.

“Prema korištenju antibiotika, BiH se trenutno nalazi u sredini u poređenju s evropskim zemljama i zemljama jugoistočne Evrope koje nisu članice EU”, rekla je Spasojević-Došenova.

Navela je da je BiH na oko 18 dnevnih definisanih doza potrošnje antibiotika na dan na 1.000 stanovnika, dok je taj broj u 2015. godini zabilježio skok na 19, a u 2016. premašio je 20.

Pava Dimitrijević, načelnica Službe za mikorbiologiju u Institutu za javno zdravstvo RS, kazala je da je velika upotreba antibiotika opasna  jer ugrožava ne samo zdravlje, nego i živote ljudi.

Ona je istakla da prekomjerno korištenje antibiotika definitivno onemogućava spasavanje života i zdravlja ljudi kada je riječ o ozbiljnim bolestima.

“Kada govorimo o antiobioticima, prvo što moramo naglasiti je da oni imaju veoma značajnu ulogu, a to je da se upotrebljavaju za liječenje infekcija”, kazao je Nijaz Tihić, šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla.

Podsjetimo, u današnje vrijeme u Evropskoj uniji zbog ozbiljnih infekcija bakterijama otpornim na antibiotike godišnje umre oko 25.000 ljudi. Dokazano je da prekomjerna upotreba antibiotika uzrokuje rezistenciju, odnosno otpornost mikroorganizama na dotad efikasan lijek.

 

 

 

(nezavisne)

 

 

 

(nezavisne)