Komisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje Javne konkurse za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojema je osnivač općina Jajce, članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce i članova upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce.

Javne konkurse možete preuzeti u nastavku.

  • JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE
  • JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE
  • JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE

 

 

(opcina jajce)