Na današnji dan 1943. godine osnovan je Tanjug, u Jajcu, danas BiH. Ideju je uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a dao Moša Pijade, s ciljem da se međunarodna javnost informiše o borbi protiv okupatora u Jugoslaviji.

Za naziv agencije – TANJUG (Telegrafska agencija Nova Jugoslavija) također je zaslužan Pijade. Prvi direktor bio je Vladislav Ribnikar, poznati novinar, dugogodišnji direktor lista Politika.

Tanjug je do dolaska u Beograd oktobra 1944. sa skromnom opremom, bio u pokretu i oglašavao se iz Jajca, Drvara, s Visa, iz Valjeva i Aranđelovca, odakle je 20. oktobra 1944. javio da je Beograd oslobođen. Već 25. oktobra 1944. Tanjug je objavio prvi vanjskopolitički bilten u oslobođenom Beogradu, pošto se uselio u zgradu predratne…

Za vrijeme svog postojanja, Tanjug je često mijenjao svoje boravište. Tako je u Jajcu bio od 5. novembra 1943. do 7. januara 1944. godine. Drugi u Drvaru od 8. januara do 25. maja 1944. Poslije su se prebacili na ostrvo Vis, od 8. juna do 12. oktobra 1944. godine, zatim u Valjevo od 12. oktobra, pa u Aranđelovac i na kraju su došli u Beograd i prvi izvestili o njegovom oslobođenju 20. oktobra 1944. godine, gdje su i ostali do danas.

Za ovu agenciju u svetu se čulo potpuno slučajno (ili namjerno). Naime, da se formirao Tanjug prva je objavila radio-stanica “Slobodna Jugoslavija”

– Prislušna služba Bi Bi Si-ja je slušala sve emisije “Slobodne Jugoslavije”, bila je prva od inostranih radio-stanica koja je objavila informaciju o osnivanju Tanjuga. To samo pokazuje koliko je bilo ogromno interesiranje u svjetskoj javnosti za emisije “Slobodne Jugoslavije” s obzirom na to da je naša radio-stanica bila jedina, među stanicama pokreta otpora, koja je bila povezana sa svojom zemljom – ispričao je u jednom od svojih govora Veljko Vlahović, koji je u to vrijeme upravljao ovom radio-stanicom iz Moskve.

U to vrijeme, Tanjug je odlikovalo to što u ovoj agenciji nije postojala cenzura. Fotografije i izvještaji iz sveta su objavljivani onako kako su stizali, što je potvrdio i Stojan Pribićević u knjizi koja je posvećena jubileju pola vijeka postojanja Tanjuga.

Nakon Ribnikara, na mesto direktora je došao Vladimir Dedijer koji je i napisao vest o oslobađanju Beograda.

“Jutros u osam na najvišoj zgradi Beograda palati Albaniji razvila se velika naša zastava, znak da je glavni grad Jugoslavije oslobođen. nešto kasnije na Kalemegdanu su se sreli komandant ruskih jedinica koje su uzele učešća u oslobođenju Beograda general-lajtnant Žurkov i komandant našeg Prvog korpusa general-lajtnant Peko Dačević. General Žukov je zagrlio generala Dapčevića. Od radosti su mu potekle suze na oči.”

Bitno je istači da je Tanjug 1963. godine bio izabran za osmu novinsku agenciju na svijetu, a 1975. je osnovan PUL novinskih agencija nesvrstanih zemalja u kojem je Tanjug imao jednu od vodećih uloga, a činilo ih je 130 agencija.

Najveću štetu i u kadrovima i finansijski, Tanjug je pretrpio raspadom Jugoslavije. Zbog čitave situacije i različitih mišljenja u redakciji, mnogi su odlazili i u svojim rodnim državama osnivali nove agencije. Nakon petooktobarskih promjena Tanjugu je preostalo samo da pokuša da se konsoliduje i opstane na tržištu.

2015. godine, Vlada Srbije je donijela Odluku o pravnim posljedicama prestanka JP Novinska agencija Tanjug, imajući u vidu član 146. Zakona o javnom informiranju i medijima predviđa da Zakon o Javnom poduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

 

 

 

(Jajce Online/Agencije)