Piše: Bare Pršlja, načelnik PU Jajce

Da ministarstvo, prosvjete, znanosti, kulture i sporta, Kantona Središnja Bosna, Travnik na čijem je čelu u ovom mandatu, odgovorna ministrica prof. Katica Čerkez, odnosno pomoćnik ministra Šezad Hodžić, kao stručna i najodgovornija osoba u Odjelu za polaganje vozačkih ispita i rad Auto škola, vodi računa o svim segmentima osposobljavanja kandidata i istovremeno edukaciji članova ispitnih komisija, kao i samoj provedbi vozačkih ispita, te izmjenama i dopunama zakonskih propisa, najbolje svjedoče aktivnosti i organizirani seminari i sastanci, koje ovaj odjel redovno održava.
Treba kazati da je ovo mjerodavno ministarstvo u prethodnom periodu, uspostavilo odličnu suradnju sa svim znanstvenim ustanovama, koje se nalaze na području Srednjobosanskog kantona, a posebno s Internacionalnim Univerzitetom u Travniku i Prometnim fakultetom, uz čiju se suradnju i pruženu stručnu pomoć, provodi redovna edukacija i održava stručno usavršavanje licenciranih članova ispitnih komisija, ispitivača i instruktora vožnje iz svih Auto škola na području Kantona Središnja Bosna.

Podsjetimo da je ustaljena praksa ovog odjela, da se krajem svake godine raspisuje javni poziv za izbor novih članova ispitnih povjerenstava, za provedbu vozačkih ispita. Kad se nakon provedenog postupka, vrši odabir najboljih kandidata i obavlja selekcija dosadašnjih ispitivača, gdje mnogi ispitivači ili drugi članovi povjerenstva, ne zadovolje visoko postavljene norme i propisane kriterije, ostanu bez angažmana u provođenju vozačkih ispita, i nepotpisanih ugovora.

Tako je početkom listopada, u zgradi Vlade, održan još jedan u nizu tematskih sastanaka, na kojem je osim predstavljanja Odjela i njegovih uposlenika, te načina funkcioniranja, na dnevnom redu bila predstavljena potpuna analiza provođenja vozačkih ispita, razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, a pod razno su razmotrena tekuća pitanja i razmijenjena međusobna iskustva oko unapređenja i samog provođenja vozačkih ispita.

Sastanak je vodio pomoćnik ministrice Šezad Hodžić, koji je na vrlo stručan način uradio i predstavio izvršenu devetomjesečnu analizu, gdje su na najtransparentniji način prikazani svi rezultati i statistika provođenja vozačkih ispita, po svim ispitnim mjestima počevši od Jajca, Bugojna, Travnika, Viteza i Kiseljaka, te u njegovom direktnom obraćanju članovima povjerenstava, dobili jasne upute i očekivanja ministarstva od svakog pojedinca u daljnjem procesu unapređenja i provođenja vozačkih ispita, kao članova ispitne komisije.

Mogu slobodno reći da je ovo bio jedan od najsadržajnijih, ako ne i najzanimljivijih do sada održanih sastanaka, koje svake godine organiziraju Odjel za Autoškole i vozačke ispite. Zahvaljujući prije svega dobro uhodanom sustavnom procesu i izboru tema dnevnog reda, kao i samoj kvaliteti pripreme održavanja tematskih sastanka, iskustvu i prezentiranju pojedinih članova ispitnih povjerenstava i njihovom ne mjerljivom doprinosu u svakodnevnom unapređenju provođenja ovog procesa. Koji, osim poznavanja europskih direktiva i dugogodišnjeg praćenja provođenja vozačkih ispita u zemljama članicama EU, učestvuju redovito na organiziranim edukacijama i uzimaju učešća u raspravi i tako daju svoje prijedloge za izmjenu postojećeg Pravilnika i promjene uočenih nedostatka u postojećim propisima i potrebitima poboljšanja i njihove izmjene.

Tako je po drugoj točki nakon prezentiranog Nacrta, saslušanih prijedloga izmjene Pravilnika, provedena rasprava, a potom formirana radna grupa od pet članova, koja će objediniti sve prijedloge i napraviti jedinstven nacrt izmjena i proslijediti ga nadležnom ministarstvu na postupanje.

Moja malenkost, kao dugogodišnjeg člana povjerenstva i predloženog člana radne grupe, bila je da prezentiram trenutno stanje sigurnosti cestovnog prometa i predstavim Plan mjera za poboljšanje stanja sigurnosti u ovoj oblasti. Posebno sam se osvrnuo na trenutno crne brojke stradavanja mladih vozača i nepoštivanje prometnih pravila, koje su usko povezane s obukom mladih vozača i provođenjem vozačkih ispita, te samim uzrocima svakodnevnih prometnih nezgoda s najtežim posljedicama, dok se kolega Amel Jusufbegović iz Bugojna osvrnuo na sam Obrazac za ocjenjivanje iz praktičnog dijela ispita, te potrebu njegove izmjene i prilagodbe stvarnom načinu ispita.

Bilo je tu još kvalitetnih diskusija i prijedloga, kao kolege Dragana Lučića iz Kiseljaka, koji je davao konkretna unapređenja u samom vođenju i tehničkim unapređenjima ispita.

Da sastanak itekako može biti zanimljiv, umjesto dosadan i iscrpljujući za učesnike, najbolje smo se osvjedočili otvaranjem i dopuštanjem stručnih rasprava i iznošenjem osobnih iskustava u praktičnoj i dugogodišnjoj provedbi vozačkih ispita od strane samih ispitivača, gdje su zajednički raspravljali i rješavali lepezu praktičnih pitanja i pronalaženja odgovora, koji odmah mogu početi primjenjivati u svome svakodnevnom radu.

Na kraju je napravljen sažetak obrađenih tema, doneseni zaključci i dati odgovori na sva postavljena pitanja, koji će itekako koristiti u budućoj provedbi vozačkih ispita. Od ovakvog tematskog sastanka i razmjene mišljenja i podijeljenih iskustava, kao i upoznavanja s najvišim standardima u provođenju vozačkih ispita, mogu slobodno reći da ima svatko koristi, počevši od Autoškola i instruktora zaduženih za pripremu kandidata, preko Odjela i samih članova komisije ili ispitivača, do samih kandidata koji će tako dobiti najbolji trening i standarde za provođenje ispita, prema najvišim uvjetima u kantonu i državi.

Uz nadu da će sav uloženi trud, istovremeno doprinijeti drastičnom smanjenju alarmantnog broja patnji i svakodnevnom stradavanju mladih vozača u prometnim nesrećama.

 

 

(Jajce Online)