Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru, Vladaru i Vlasniku svega postojećeg koji je u Kur’anu kazao: „Reci: ‘Allahu, Gospodaru sve vlasti, Ti darivaš vlast kome hoćeš, a oduzimaš je od koga hočeš; Ti uzdigneš koga hoćeš, a poniziš koga hoćeš! U Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, zaista, imaš moć odlučivati o svemu’“ ( Kur’an: sura 3., ajet 26. )

Salavat neka je na Pejgambera, a.s., koji je kazao: „Ko nije zainteresovan za stanje muslimana njima i ne pripada“

Prije današnje tematske hutbe koja je za područje Medžlisa IZ-e od glavnog imama Zehrudin-ef. Hadžića, pročitat ćemo obavještenje Medzlisa IZ-e Jajce:

– Poštovane džematlije zbog zloupotrebe naziva “džemat” na društvenim mrežama od strane pojedinih, neodgovornih osoba obavještavamo vas da Medžlis IZ-e Jajce ima svoju službenu web stranicu: w.w.w miz-jajce.com i  facebook profil: Medžlis islamske zajednice Jajce.

Objave i stavovi koji se objavljuju na drugim stranicama i facebook profilima pod nazivom pojedinih džemata koji pripadaju Medžlisu Jajce ne odražavaju službene objave i stavove Medžlisa IZ-e Jajce.

Naravno, ne možemo kontrolisati takve pojave ali možemo ukazati na njih. Allah vam dao svako dobro u vremenu smutnje! Allah, dž.š., kaže: „Vi ste, zaista, najbolja zajednica koja se ikad pojavila za (dobro) čovječanstva, vi propisujete da se čini ono što je pravo i zabranjujete da se čini ono što je krivo i u Allaha vjerujete“ ( Kur’an, sura 3, ajet 110. ) Prema Hadisu Poslanika, a.s., u kome se kaže: „Ko vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda govorom, a ako ne može, onda neka to prezre srcem, a to je najslabiji vid imana”, mišljenje većine uleme XX stoljeća najplodonosniji instrument za uklanjanje zla u društvu je država sa svojim aparatima: ruka je vojska i policija, govor su javni mediji, prezir srcem je izolacija od društva. Ko kontroliše vojsku, policiju, medije itd., jedne države? Odgovor je: POLITIKA!

A šta je mjerilo za kriterij dobra i zla? Odgovor je: VJERA! Muhamed El-Gazali je kazao: „Vjera ovisi o vladaru, vladar ovisi o vojsci, vojska ovisi o novcu, novac ovisi o napretku/izgradnji zemlje, a napredak zemlje ovisi o pravednom odnosu prema Božijim stvorenjima“ Čovjekov život se sastoji u odnosima, relacijama sa drugima. Sve egzistira u korelaciji, svi sistemi, počevši od porodice kao osnovne ćelije društva, unutar koje članovi imaju korelaciju jedni sa drugima ( obaveze i odgovornosti ), pa do društva kao složenog sistema vlasti, unutar kojeg imamo izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. A opet svi sistemi vlasti ovise o pravednom odnosu prema Božijim stvorenjima.

Društvo u kojem živimo Mi Bošnjaci u Bosni i Hercegovini je često nemoćno da odgovori na izazove i da ima svoju nezavisnu ekonomiju, vojsku i vlast. Nijedno od pomenutih nije moguće ostvariti bez političke participacije. Čak, politika u današnjem sistemu vrijednosti života određuje smjer znanju, ekonomiji i medijima. Obrazovanje je bezvrijedno ako se nema sloboda govora, ekonomija postaje sama sebi cilj ako nema više ciljeve, a mediji formiraju „medijski modificirane insane“ i tako manipulišu ljudima, tj. muslimanima da oni i ne primijete dok ne nastanu devijacije u porodici i društvu.

Slobodu govora, ciljeve ekonomije i program medija, kao i druga područja života koja su zagarantovana mnogim deklaracijama i konvencijama o ljudskim pravima, htjeli priznati, ili ne, kontroliše politika tog podneblja. Politika se definiše kao nauka – sposobnost i vještina upravljanja društvom – zajednicom.

Prema definiciji Jusufa Qaradavija politika je izučavanje problema u društvu s ciljem poboljšanja uslova za život i sreću članova društvene zajednice. Politička participacija muslimana je preduvjet za ostvarivanje njihovih, osnovnih ljudskih prava, pod kojima se podrazumijevaju građanska, vjerska i druga prava. Politička participacija muslimana treba da bude na diskursu odgovornih članova političkih sistema, te da svojim primjerom dobrog građanina, komšije, intelektualca i radnika uvedu moralne i duhovne principe, ali i obezbjede svoj jednakopravni status sa drugima.

Kako god je potreban moral vođe za uspješnu zajednicu, tako je potreban i moral naroda. Građani u takvoj zajednici trebaju imati slobodu mišljenja, zaštitu, obrazovanje i ekonomsku sigurnost. Kada imaju sve blagodati države onda su obavezni na poslušnost, osim u griješenju predvodnika.

Muslimana-političar treba da ima za cilj da ostvari pravdu, kako za muslimane tako i za nemuslimane. Poštovana braćo, glasanje je obaveza, odgovornost i odluka muslimana i muslimanki! Obaveza na spram domovine, odgovornost na spram naroda i odluka kako prepoznati i glasati za političare koji će interes zajednice staviti ispred ličnog interesa, biti dostojni emaneta vlasti i biti sposobni upravljati društvenim procesima sa ciljem boljih uslova za život svih građana.

Muslimani i muslimanke, Bošnjaci i Bošnjakinje Jajca, Jezera i Šipova! Ispunimo svoju patriotsku obavezu prema domovini i local patriotsku obavezu prema teritoriji Medžlisa Jajce, izađimo na izbore, budimo odgovorni i glasajmo ispravno da ne pogrješimo i kada odlučimo, oslonimo se na Vladara i Vlasnika svih stvari.

Kao što prilikom građenja vlastite kuće (doma) biramo najbolje majstore ne pitajući za prezime, intenzivno se raspitujući o njegovim kvalitetima, pokušavamo za dogovorene radove dogovriti što bolju cijenu za nas, svakodnevno nadziremo i pratimo kvalitet i dinamiku radova, tako i prilikom biranja predvodnika istom pažnjom i istim kriterijima moramo se voditi, jer njima smo dali emanet da grade našu kuću.

Kao što nam je bitno da vozač školskog autobusa, nije u alkoholiziranom stanju, da zna put i umije čitati znakove na putu , zna dobro voziti i nema iza sebe udesa i pogrešnih skretanja koja mogu ugroziti sigurnost života naše djece prilikom vožnje, tako života naše djece prilikom vožnje, tako i prilikom biranja predvodnika istom pažnjom i istim kriterijima moramo se voditi, jer njima smo dali emanet da nas voze u izvjesnu budućnost i kvalitetnije životno okruženje.

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, da je je rekao: „Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi we selleme, kako kaže: „Džibril mi je konstantno oporučiovao lijep odnos prema komšiji da sam pomislio da će on biti nasljednik moga imetka!“ U vezi navedenog hadisa i izbora o kojima govorimo personifikacija komšije je svaki onaj kandidat koji ima direktnu vezu sa našim gradom, koji svakodnevno ili veći dio vremena provodi sa nama i na svojoj koži osjeti sve loše i dobro što nam se dešava. Jer sit se gladna ne razumije, ko vozi po autoputu, ima vode, struje , posao, redovna primanja, ne razumije one koji to nemaju i nemaju potrebu i osjećaj da se tome posvete.

Govorim o lokal patriotizmu, stoga imajte ove stvari na umu prilikom biranja. Ne dozvolite da spinovanje, neistinite informacije, neargumentovane prognoze i projekcije budućih procesa izazovu kod Vas iracionalnu emociju koja se zove strah i koja će Vas eventualno usmjeriti da birate pogrešne, odnosno da ne date priliku pravima, jer budite uvjereni ”

Nema snage niti moći osim sa Allahom”. Bože, daj nam mirnoću da podnesemo stvari koje ne možemo promijeniti, daj nam hrabrost da utićemo i mijenjamo stvari na koje možemo uticati i koje možemo promjeniti, i daj nam mudrost da razlikujemo jedno od drugoga.

Amin…