Jajački Dom zdravlja uskoro u funkciju stavlja digitalni rendgen aparat čime građani Jajca dobivaju savremenu vrstu dijagnostičke obrade RTG nalaza. Dom zdravlja Jajce prvi je dom zdravlja u Srednjebosanskom kantonu koji će pružati digitalnu obradu RTG nalaza. Tim povodom Načelnik Općine Jajce Edin Hozan posjetio je danas JZU Dom zdravlja Jajce i razgovarao o unaprjeđenju primarne zdravstvene zaštite građana sa direktorom ove ustanove dr. Nisvetom Hrnjićem, specijalista pulmolog.

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima u Jajačkom domu zdravlja posljednjih godina pridaje se posebna pažnja i ulažu veliki napori u moderniziranju opreme. Uz kvalitetnu ultrazvučnu dijagnostiku, Dom zdravlja Jajce uspostavio je savremeni, moderno opremljeni biohemijski laboratorij, a novi digitalni RTG aparat omogućiće zaokruživanje osnovne medicinske dijagnostike. Naime, pacijenti iz Jajca sada neće morati ići u druge gradove ili zdravstvene ustanove da bi dobili osnovne i najvažnije nalaze.

Prema riječima direktora dr. Hrnjića za stavljanje u funkciju novog digitalnog Simensovog  RTG aparata predhodno se morao obezbijediti adekvatan prostor sa posebnom zaštitom od jonizirajućeg zračenja. Prostor je urađen, aparat instalisan, uvezan sa ordinacijama Doma zdravlja, urađeni su probni snimci i cijeli niz zahtjevnih radnji, a u toku je postupak licenciranja kod Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost. Uskoro se očekuje dobijanje licence za rad nakon čega će ovaj aparat biti i zvanično stavljen na upotrebu pacijentima.

Ono što je posebno važno za novi RTG aparat jeste da građani više neće dobijati slike nakon izvršenog rendgen pregleda. Iste se rade u digitalnoj formi i odmah prosljeđuju nadležnom ljekaru putem računarske opreme. Na ovaj način se pojeftinjuje usluga i olakšava pacijentu kod bržeg očitanja nalaza. Nalazi RTG pregleda  ne gube se i ostaju trajno zabilježeni.

Direktor JZU „Dom zdravlja“ Jajce dr. Nisvet Hrnjić ovom prilikom posebno se zahvalio Načelniku Hozanu na posjeti i svesrdnoj podršci Općine Jajce, a posebno pri pruženoj pomoći za nabavku ovog aparata. Najveći dio sredstava uložio je Dom zdravlja Jajce, ali nije izostala ni pomoć Ministarstva zdravstva SBK.

Načelnik Općine Jajce Edin Hozan čestitao je menadžmentu i uposlenicima Doma zdravlja na do sada postignutim uspjesima u stvaranju uslova za kvalitetniju uslugu građanima ulaganjima u modernizaciju opreme čime su poboljšani i uslovi za rad uposlenika.

„Čestitam vam i kao Općinski načelnik, ali i kao građanin i korisnik usluga. Ponosan sam na vaše uspjehe. Ovo je nešto što može biti primjer ne samo zdravstvenim ustanovama, nego i svim javnim preduzećima i ustanovama kako se treba i može unaprjeđivati rad. Uvjeren sam da ćete ovakav trend nastaviti, a podrška Općine Jajce neće izostati ni u narednom periodu, jer svima nama na prvom mjestu moraju biti naši građani“, istakao je Načelnik Hozan.

„Redovan rad u sedam terenskih ambulanti, nabavka sanitetskih i vozila za prijevoz dijaliznih bolesnika, renoviranje i izgradnja novog radnog prostora matične zgrade koji je već jednim dijelom u funkciji i adaptacija područnih ambulanta u Kruščici, Vlasinju, Divičanima i Vincu, te novo sanitetsko vozilo sa neophodnom savremenom opremom samo je dio onoga na čemu smo predhodnih godina radili i u čemu nam je veliku podršku pružila Općina Jajce, Vlada SBK  sa Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.  Uspjeli smo zatečena dugovanja svesti na minimum, održavati redovne isplate plaća za 91 uposlenika, tri više nego što priznaje Zavod i redovno izmirivati obaveze prema dobavljačima. Osnovni cilj ove javne zdravstvene ustanove jeste pratiti savremene trendove u okviru pružanja zdravstvene zaštite, a sve na zadovoljstvo, prije svega, pacijenata za što kvalitetnije liječenje i stvaranja što boljih uslova za rad ljekara i medicinskog osoblja“, istakao je direktor dr. Nisvet Hrnjić.

U okrilju Doma zdravlja Jajce nalazi se i Centar za mentalno zdravlje, jedan od pet na području SBK, a čini vrlo važan segmen zdravstvene zaštite i liječenja pacijenata. Ono čime se JZU „Dom zdravlja” Jajce svrstava u vrh kada je u pitanju pružanje komercijalnih usluga jesu i usluge sistematskih pregleda uposlenih u radnim kolektivima i ljekarski pregledi za vozačke ispite. Zbog kvalitete u pružanju ovih usluga sve su veći zahtjevi privrednih kolektiva iz okruženja, ali i opština sa prostora RS-a.

(opcina-jajce.ba)