Na listi za Federalni parlament kandidat po rednim brojem 4 je magistar šumarstva Bajro Makić, aktuelni poslanik u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta, koji je do sada obavljao niz značajnih funkcija.

Bio je upravnik Šumarije Jajce, ministar privrede u Vladi SBK-a, kraći period i premijer Vlade, direktor ŠPD Srednjobosanske šume, član Izvršnog odbora SDA Jajce i Kantonalnog odbora SDA SBK-a. Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata. Oženjen i otac je dvoje djece.

Na listi SDA za Skupštinu SBK-a OO SDA Jajce ima svoja četiri kandidata:

Amer Mrako, profesor arapskog jezika i književnosti, aktuelni ministar prostornog, uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Vladi SBK-a, na listi je redni broj 4. Svoj politički angažman započeo kada je osnivana SDA u Jajcu. Član je Izvršnog odbora SDA Jajce i potpredsjednik SDA Jajce.

Jedno vrijeme je radio kao savjetnik u Kabinetu načelnika Općine Jajce. Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.

Indira Mehić Čejvan, je magistrar socijalnih nauka, direktorica Centra za socijalni rad Jajce. Na listi je pod rednim brojem 16. Član je Izvršnog odbora SDA Jajce i predsjednica Asocijacije žena SDA Jajce.

Svoj temperament i energiju usmjerila je u nastojanje da pomogne svima onima koji su u stanju socijalne potrebe. Majka je dvoje djece.

Denis Zjajo, doktor medicine, zaposlenik Doma zdravlja Jajce. Predsjednik je Asocijacije mladih SDA Jajce i član Izvršnog odbora SDA Jajce. Na listi za Skupštinu SBK-a je pod rednim brojem 22.

Pored toga što je veliki zaljubljenik i aktivista u sportu, posebno u košarci gdje je trener i direktor Košarkaškog kluba „Vodopad“ Jajce, svoju energiju usmjerio i na politički rad s mladima.

Mubina Žužić, profesorica je razredne nastave, zaposlenik Osnovne škole „Berta Kučera“ Jajce u područnoj školi u rodnoj Šibenici. Član je Asocijacije mladih SDA Jajce. Na listi sa Skupštinu SBK-a je pod rednim brojem 28.

Životno opredjeljenje joj je da odgaja i obrazuje generacije djece koji će voljeti našu Domovinu i raditi za njenu dobrobit, a i sama je takva: odgovorna, uporna u svom poslu, aktivna na društvenom planu.

Svi ovi kandidati mogu biti nosioci najodgovorniji funkcija, a posebno će dati doprinos na što boljem pozicioniranju Jajca u društveno-političkoj hijerarhiji u Bosni i Hercegovini, kao i na poboljšanju statusa građana Jajca u privrednom, socijalnom i obrazovnom planu, a naročito na poboljšanju statusa mladih.

Oni su dokaz da je zaista SDA SNAGA NARODA.

 

 

(oo sda jajce)