Na šestoj sjednici Upravnog Odbora JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” koja je održana 10.8. 2018. godine  za novog ravnatelja izabran je Anto Brtan.

 

(agencija jajce)