Vrijeme je kad srednjoškolci i budući studenti razmišljaju o zanimanjima birajući srednje škole i fakultete koji će oblikovati njihove karijere. Da ne bi pogriješili u izboru zanimanja Agencija za rad i zapošljavanje BiH nedavno je uradila analizu stanja na tržištu, pa je sastavila listu traženih, kao i onih manje traženih zanimanja.

Na listi najtraženijih zanimanja su: zvanja vezana za IT sektor, inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine-specijalista, zatim traženi su prodavači i konobari. Kada su zanati u pitanju najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari, rukovaoci kranom.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je, na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada (entitetski zavodi za zapošljavanje, kantonalne službe zapošljavanja i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH), izradila je analizu potreba na domaćem tržištu rada, a u kontekstu upisne politike i preporuka mladim ljudima za koje zvanje se opredijeliti kako bi lakše došli do posla nakon obrazovanja.

Prema raspoloživim podacima iz Agencije kažu da je evidentno da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična već nekoliko godina.

FAKULTETI: IT SEKTOR, ELEKTROTEHNIKA, GRAĐEVINA, MEDICINARI

Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informiranje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH rekao je da kada je riječ o visoko obrazovanim osobama (VSS) najtraženija zvanja su ona vezana za IT sektor (IT inžinjer, softver inžinjer), zatim inžinjer elektrotehnike, građevinski inžinjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine-specijalista.

“Pored ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih. Osim što su visoko obrazovane osobe zaposlene u IT sektoru najtraženije, one su ujedno i među najplaćenijim zanimanjima na tržištu rada. Prema dostupnim analizama pored IT sektora među najplaćenije radnike spadaju i diplomirani ekonomisti, te diplomirani farmaceuti zaposleni na pozicijama menadžera za prodaju lijekova”, rekao je za BUKU Boris Pupić.

SREDNJE ŠKOLE: PRODAVAČI, KONOBARI 

Pupić dodaje da su među radnicima sa srednjom stručnom spremom (SSS) najtraženiji prodavači i ugostitelji, posebno konobari.

“Često su traženi i operateri za unos podataka, radnici u call-centrima, te u nešto manjem broju tehničari za građevinske materijale i tehničari za sigurnost saobraćaja, te mašinovođe. Naravno ovdje treba praviti razliku da je broj potrebnih prodavača i konobara, daleko veći od broja potrebnih operatora za unos podataka ili radnika u call-centrima, a posebno u odnosu na navedena tehnička zanimanja ili mašinovođe”, pojašnjava.

VKV I KV: ŠIVAČI, VARIOCI, TESARI

Ističe da kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari, rukovaoci kranom.

“I ovdje treba uzeti u obzir da je potreba za nekim od navedenih zanimanja daleko veća od nekih drugih”, ističe Pupić.

SUFICITARNA ZANIMANJA 

S druge strane kada je riječ o suficitarnim zanimanjima, odnosno profilima radnika kojih ima najviše na evidencijama nezaposlenosti u BiH, onda su to od visoko obrazovanih osoba (VSS) dipl. kriminalist, dipl. ekonomist, dipl. pravnik, dipl. politolog, dipl. žurnalist, dipl. socijalni radnik, prof. socijologije, dipl. pedagog.

“Od osoba sa srednjom stručnom spremom (SSS) na evidencijama je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata gimnazije i saobraćajnih tehničara, a kada je riječ o osobama sa VKV i KV kvalifikacijom, najviše na evidencijama nezaposlenih ima vozača motornih vozila, frizera i metalostrugara”, kaže naš sagovornik.

 

 

(Buka)