U alternativni smještaj došao sam s majkom. Kada je ona umrla, ovdje sam ostao sam. Eto, i nju sam sahranio, a nisam dočekao svoj dom, priča Mirko Mihajlović, koji u alternativnom smještaju u Doboju živi već 18 godina.

Kada je ekipa “Nezavisnih” pokucala na vrata njegove sobe, Mirko je bio u društvu prijatelja, koji mu, kako kaže, bar malo prekrate vrijeme koje provodi ovdje.

“Nadam se da ću dočekati da dobijem svoj krov nad glavom, jer bi mi to mnogo značilo i život bi mi bio mnogo lakši. O tome svi ovdje i sanjaju”, iskren je Mihajlović.

Kuva i posprema, priča, sam sebi, a snalazi se kako zna i umije i svakog dana se, kaže, nada da će se već dogodine probuditi na nekom ljepšem mjestu.

U ovom alternativnom smještaju je, prema podacima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, smješteno 105 porodica, odnosno, ukupno 217 lica.

KORISNICI: Tomislav Moćić iz Maglaja u alternativnom smještaju je već dvije decenije, a ako dočeka da dobije stan, to će mu, priča, značiti mnogo.

“Imam 81 godinu, a žena i ja smo ovdje već oko 20 godina. Ne vjerujem ni da ću dočekati da dobijem stan”, kaže Moćić. Njegova supruga Savka, sa kojom je 48 godina u braku i ima dvoje djece i dvoje unučadi, ipak je malo optimističnija, te se nada da će se uskoro naći u toplom domu koji će moći da sređuje, čisti i održava.

“Značiće mnogo kada dobijem stan, biće puno zdravije, čistije i komfornije nego u jednoj sobici. Nadamo se mi svakog dana da ćemo dočekati da dobijemo svoj krov nad glavom”, priča Savka, dok ona i Tomislav ekipu “Nezavisnih” pozivaju na kafu želeći da nas počaste i s nama podijele i ono malo što imaju.

Dragomir Stevanović je u smještaju dvije godine, a prije toga je, kaže, bio smješten u FBiH u trošnoj vikendici.

“Ne znam koliko će trajati moj boravak ovdje, vjerovatno doživotno. Snalazim se kako znam. Spremam sebi, kuvam, perem, a imam i brata i snahu i nekad mi i oni donesu hrane i tako živim”, kaže Dragomir.

NADLEŽNI: A sudeći prema planovima nadležnih, u naredne dvije godine bi mogao doći kraj mukama korisnika kolektivnih centara širom BiH.

“Realizacijom projekta ‘Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja – CEB II’ biće zatvoreni svi kolektivni centri u Brčko distriktu i RS, te 76 odsto u FBiH, čija vlast već paralelno provodi projekte kojima se rješava većina preostalih kolektivnih centara u tom dijelu zemlje”, tvrde u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Istakli su da se najveći kolektivni centri po broju smještenih osoba nalaze u Tuzli, Srebreniku, Zenici, Doboju, Sokocu i Brčkom.

“Tokom 2018. godine u BiH se realizuje ukupno 19 zgrada u okviru kojih će biti obezbijeđeno 676 stanova za najugroženije stanovnike sadašnjih kolektivnih centara”, ističu u ovom ministarstvu.

Naglasili su da su, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Savjeta Evrope u vrijednosti od 120 miliona KM, obezbijeđena sredstva za zatvaranje 121 kolektivnog centra u 45 gradova i opština u BiH, u kojima, kako kažu, živi više od 7.200 građana BiH, a za ostale kolektivne centre su kroz druge projekte obezbijeđena sredstva i načini za njihovo zatvaranje od nižih nivoa vlasti.

PROJEKTI: Istakli su da Projekat CEB II provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti, resornih kantonalnih ministarstava u FBiH, kao i UNHCR-a i CRS-a.

U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS kazali su da se Projekat CEB II u RS implementira u 15 lokalnih zajednica, kroz 18 potprojekata.

“Ukupan broj porodica koje će biti stambeno zbrinute na području RS je oko 500, dok će oko 180 lica biti smješteno u ustanove posebne namjene kao što su domovi penzionera u Trebinju i Doboju i gerijatrijska ustanova u Derventi”, ističu u Ministarstvu.

Naglašavaju da za korisnike na području RS ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 29.178.194 evra, od čega, kako kažu, 18.169.413 kreditnih sredstava, a 11.008.781 su doprinosi kroz zemljište, zgrade, plaćanje dozvola, saglasnosti i drugih troškova vezanih za izgradnju i infrastrukturu. Naglašavaju da će u Doboju sljedeće godine početi gradnja stambenih jedinica sa 134 stana.

U Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ističu da u FBiH postoje 93 kolektivna smještaja sa 1.959 porodica ili oko, kako kažu, 5.000 osoba.

“Provođenjem Projekta CEB II u Federaciji BiH će biti zatvoreno oko 80 odsto kolektivnih centara, a za preostale opštine u kojima postoje kolektivni centri, a koje nisu ušle u projekat, u toku je procedura za naknadno uključenje”, ističu u Ministarstvu.

Istakli su da jedinica za implementaciju projekta Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa svojim obavezama, preduzima sve neophodne korake te radi na ubrzavanju dinamike kako bi se ovaj projekt završio u planiranom roku.

Nema političkog kapaciteta

Vlada Brčko distrikta je na nedavno održanoj 40. redovnoj sjednici usvojila zaključak kojim se kaže da Vlada trenutno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre.

“U zahtjevu Razvojnoj banci Savjeta Evrope zatražen je produžetak roka realizacije kredita do kraja jula, a ako do tad ne bude donesena drugačija odluka, da se sredstva preraspodjele entitetima”, kazali su u Vladi Brčko distrikta. Kako navode, na pomenutoj sjednici nije bilo prisutno nekoliko članova Vlade, stoga je Vlada donijela odluku da se na toj sjednici ne izjašnjava o eventualnim rješenjima i zatvaranju alternativnih centara kroz pomenuti projekat, nego da zatraži produžetak roka od pomenute banke za realizaciju ovog kredita.

Kolektivni centri

  • 93 FBiH
  • 7 RS
  • 6 Brčko distrikt

Broj ljudi u kolektivnim centrima

  • 5.101 FBiH
  • 301 RS
  • 800 Brčko distrikt

 

(nezavisne)