Učenici osmih razreda Osnovne škole “Jajce”, područne škole Divični su 13.juna 2018. godine učestvovali u radionici izgradnje životnih vještina.

Tema radionice “Odupiranje vršnjačkom pritisku” je aktuelna za rani adolescentski uzrast i vještina je koja je skoro svakodnevno potrebna našoj djeci.

Učenici su aktivno sudjelovali, razmjenjivali iskustva i otvoreno razgovarali o situacijama vršnjačkog pritiska u kojima su se do sada nalazili. Naučili su da vršnjački pritisak može biti i pozitivnog karaktera, kao i strategije kako se uspješno oduprijeti negativnom vršnjačkom pritisku.

Radionicu je vodila nastavnica Mirela Humić.

 

 

(Jajce Online)