Na osnovu člana 46. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce“ br. 3/08) i Člana 43. Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2018. Godinu, broj 01-01-6-725/18 od 31.01.2018. godine na osnovu javnog poziva br: 02-14-2775/18 od 12.04.2018. godine, Općinski načelnik donosi:

Odluku o izboru sufinansiranja projekata neprofitni organizacijama

1. UG „Nada“ Jajce…………………………………………………………1 000,00 KM
2. PTSP-TRAUMA Jajce…………………………………………………1 400,00 KM
3. Rafting klub Jajce……………………………………………………….2 000,00 KM
4. Atletski klub “Vodopad“ Jajce……………………………………….1 500,00 KM
5. Udruženje „Laste“ Bistrica, Jajce………………………………….1 000,00 KM
6. Klub „Prijatelji prirode“ Jajce………………………………………..1 500,00 KM
7. Udruženje građana „Vodopad ljubavi“ Jajce…………………..1 700,00 KM
8. Auto klub „Jajce“ Jajce………………………………………………..1 200,00 KM
9. KUD „Jajce“ Jajce………………………………………………………1 700,00 KM
10. Udruženje građana za opću saradnju „AB OVO“ Jajce……1 000,00 KM

Odluku o izboru sufinansiranja  projekata udruženjima za mlade 

1. KUD „Stari grad Jajce“ Jajce……………………………3 200,00 KM
2. Omladinski klub „DIJAMANT“ Jajce………………….1 500,00 KM
3. Asocijacija mladih MIZ Jajce „Tajib Okić“…………..1 400,00 KM
4. UG Omladinski centar Jajce…………………………….1 500,00 KM
5. Novi most Internationa…………………………………….1 000,00 KM
6. Družina izviđača „Gola planina“ Jajce………………..1 400,00 KM

(opcina-jajce.ba)