Slika iz Novog Travnika postala je viralna i to sa razlogom, tri prelijepe pametne žene, Huelya Rizvić direktorica Obdaništa „Sultan Fatih“, Ljubica Matošević direktorica Dječjeg vrtića „Novi Travnik“ i sestra Benedikta Boškić voditeljica Dječjeg vrtića „Anđeli“ ovom fotografijom ne uče samo Vašu djecu, uče i Vas, životu kakav bi svatko od nas trebao živjeti…

Tri žene, tri direktorice dječjih vrtića, tri žene različitih životnih navika, odgojnih metoda, zajedno na kafi/kavi ili kahvi. Nije ni bitno, jer imaju jedan zajednički cilj, odgojiti generacije djece u kvalitetne mlade ljude.

 

 

(drukciji.ba)