HT Mostar i dalje neprofitabilna kompanija: U 2017. prihod 202 miliona KM, neznatna dobit

Izvještaj o poslovanju HT Mostara za 2017. godinu potvrdio je da ova kompanija nije profitabilna, što potvrđuje prihod i dobit kompanije na osnovu analize bilansa stanja i uspjeha novčanih tokova.

Naime, HT Mostar je u 2017. godini imao nešto više od 202 miliona KM prihoda od prodaje, što je u odnosu na 2015. manje za četiri, a u odnosu na 2016. za pet miliona KM.

Operativna dobit HT Mostara (EBIT) u 2017. godini neznatna i iznosi tek 117.000 KM. Ipak, kada se zna da ta kompanija 2016. nije imala dobiti, već je bila u minusu 4,7 miliona KM, onda se može zaključiti da su prethodne poslovne godine popravili stanje kada je riječ o dobiti.

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Poređenja radi, operativna dobit HT Mostara prije tri godine iznosila je više od sedam miliona KM.

Kada je riječ o rashodima u kompaniji HT Mostar u 2017. su smanjeni za približno devet miliona KM i iznosili su nešto više od 202 miliona KM. Godine 2016. rashodi su iznosili nešto manje od 212 miliona KM, dok su 2015. iznosili 198 miliona KM.

Ovi podaci ukazuju na smanjenje rashoda, ali to nije dovoljno da HT Mostar postane profitabilna kompanija, s obzirom na neznatnu dobit.

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Prosječan prihod po zaposlenom u HT Mostar iznosi 144,473 KM, dok su prosječni troškovi plaće po zaposlenom 35,382 KM, što je za pet hiljada KM manje u odnosu na 2015. i četiri hiljade u odnosu na 2016. godinu.

 

(Klix.ba)