Hafizadić Merjeme česma u Jajcu

Piše: Zijad Plivac

Godine 1846. Hafizadić Merjema, kćerka hadžije Šerifa Hafizadića, supruga Ahmed Seid bega, finansirala je, kao dobro djelo, izgradnju česme.
Česma se nalazila u neposrednoj blizini današnjeg gradskog sata.

Iako ničemu nije smetala, ni saobraćaju, ni pješacima, niti bilo čemu, ondašnja gradska vlast, 1948. god., dala je nalog da se česma poruši, a korito prenese i postavi uz Omerbegovića kuću!

Zid i ograda uklonjeni su nakon petnaestak godina.

Iste godine kad je česma sagrađena, Merjema je umrla, dakle 1846. god.

Sahranjena je u mezarju koje se nalazilo iza česme, a mezar se nalazio pored Ramadan begove džamije, u narodu zvana Dolnjočaršijska džamija.

Rušenjem džamije, 1933. god. i uklanjanjem mezarja, danas je nepoznata lokacija mezara ove dobrotvorke, hanume Merjeme Hafizadić.

Bilo bi veoma poželjno česmu ponovo izgraditi.

 

 

(Jajce grad muzej)