Po svemu sudeći, od zahtjeva za dodjelu dodatnog prostora, kojeg je uputila Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH neće biti ništa.

Spomenuti zahtjev Agencija je uputila Vijeću ministara BiH nakon smještaja u nove prostore, u zgradu Uninon banke u Sarajevu. Zbog premalog prostora koji im je dodijeljen na korištenje, Agencija za zaštitu ličnih podataka ne može instalirati i koristiti servere na kojima se nalazi evidencija institucija i firmi u BiH, kao što su banke, koje prikupljaju i obrađuju lične podatke građana. Korištenje ove evidencije, odnosno ovih servera je jedan od najvažnijih alata koje Agencija koristi u sprečavanju eventualne zloupotrtebe ličnih podataka građana.

Vijeće ministara je na zahtjev Agencije za dodatnim prostorom odgovorila donoseći odluku da taj probelm riješi Služba za zajedničke poslove. Ova odluka je donesena na sjednici Vijeća ministara BiH 28. marta.

Tim povodom pitali smo nadležne u Službi za zajedeničke poslove institucija BiH kako namjeravaju riješiti ovaj problem u vezi sa zahtjevom Agencije za zaštitu ličnih podataka, odnosno da li će se vršiti preraspodjela prostora među institucijama koje su smještene u zgradi Union banke, da li će se eventualno zakupljivati dodatni prostor, ili će biti pronađeno neko treće rješenje.

– Odluka Vijeća ministara BiH o smještaju institucija BiH u objekat Dubrovačka br. 6 je na snazi i sve institucije su dužne preseliti se u objekat. Služba za zajedničke poslove institucija BiH nije upoznata sa navodnom preraspodjelom prostora ili zakupljivanjem dodatnog prostora iz Vašeg upita, pogotovo uzimajući u obzir da se većina institucija, obuhvaćenih Odlukom Vijeća ministara BiH, već preselila u navedeni objekat – navodi se u odgovoru Službe za zajedničke poslove, kojeg potpisuje direktor Dragan Brković.

 

 

(Faktor.ba)