Prvi sastanak Radne grupe za izradu “Plana kohezije u zajednici” održan je danas u Hotelu “Turist ’98” u Jajcu.

Sastanak je za cilj imao konsultovati se sa lokalnom zajednicom o procesu izrade “Plana kohezije u zajednici”,

Na sastanaku su prisustvovali predstavnici javnih institucija, nevladinih organizacija, koalicije za borbu protiv mržnje “Zajedno“ i vjerskih institucija.

Općina Jajce je, u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, u procesu izrade “Plana kohezije u zajednici” čiji je cilj identifikovati aktivnosti i aktere koji bi doprinijeli prevenciji incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda.

 

 

(novum.ba)