Proizvođačima voća u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača šteta na voću (bolesti, grinje, insekti) preporučujemo provedbu takozvanog zimskog tretiranja voćki sredstvima na bazi bakra uz dodatak mineralnih ulja, odnosno upotrebu preparata koji sadrže kombinacije navedenih sredstava:

-Sredstva na bazi bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Bordoška juha, Cuprablau Z, Champion, Cuproxat i dr.)

VAŽNO:

-Zaštitu provesti isključivo nakon obavljene rezidbe,
-Sredstva na bazi bakra nije preporučeno koristiti pri temperaturama nižim od pet stupnjeva Celzija na koštičavom drveću (šljiva, višnja, trešnja, breskva).

NAPOMENA: Sredstva koristiti isključivo u skladu sa uputama proizvođača! Obavezna provedba svih mjera zaštite tokom upotrebe sredstava te vođenje  evidencija upotrijebljenih sredstava.

 

 

(opcina jajce)