Na prodaju hotel Vučko na Jahorini za 5,1 miliona KM

Osnovni sud u Sokocu zakazao je prvu javnu prodaju hotela Vučko na Jahorini i pripadajuće zemljišne parcele na području Jahorine, regija Istočno Sarajevo u petak, 23. marta 2018. godine, u 13.40 sati.

Imovina hotela, kao i pripadajućeg zemljišta sudski je utvrđena na oko 5,1 miliona KM.

Prodaja nekretnine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Suda u Sokocu, ulica Cara Lazara bb.

Predmet prodaje je zemljište ispod hotela i zgrada hotela površine 1.300 metara kvadratnih što u naravi čine apartmani i poslovni prostori. Nadalje, prodaja obuhvata i garažu i dvorište površine 1.222,00 metara kvadratnih, kao i 4.483,00 metara kva-dratnih parcele što u naravi čini kotlovnica, trafostanica i cisterna za gorivo, ski-rental i pašnjak.
Kako je navedeno u Zaključku o prodaji nepokretnosti Osnovnog suda u Sokocu, na prvom ročištu za prodaju nekretnine su dostupne za jednu polovinu sudski utvrđene vrijednosti.

Izvršni postupak je pokrenula Addiko banka iz Banjaluke protiv preduzeća Vučko radi naplate potraživanja od oko 11,27 miliona KM.

 

 

(akta.ba)