Strah i predrasude vjetar u leđa nasilnicima

Broj slučajeva nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona raste iz godine u godinu, a samo tokom 2017. policija je evidentirala 202 takva slučaja.

Prema informacijama iz policije, u odnosu na 2016. godinu došlo je do porasta broja ovakvih slučajeva za oko sedam posto, a mnogi od njih imaju karakteristike krivičnog djela. Tokom 2017. godine evidentirane su 183 žrtve nasilja u porodici, od kojih je najveći broj žena i djece, dok su najčešće vrste zabilježenih oblika fizičko i emocionalno, a zatim ekonomsko i seksualno nasilje.

U policiji smatraju kako je ova negativna društvena pojava danas veoma rasprostranjena na području Unsko-sanskog kantona, te da žrtve u velikom broju slučajeva nasilje ne prijavljuju iz straha ili predrasuda od negativne reakcije društvene zajednice.

Pretpostavlja se kako su uzroci povećanja broja ove negativne pojave sve teža ekonomska situacija u društvu te stanje opšte besperspektivnosti. Vlada USK je usvojila Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period od naredne dvije godine i njime je definisano pet operativnih ciljeva, te predložene aktivnosti koje je neophodno implementirati.

Prema riječima premijera USK Huseina Rošića, namjera je da se angažiranjem svih raspoloživih društvenih resursa i multisektoralnim pristupom u što većoj mjeri pokuša uticati na smanjenje ove negativne pojave.

 

 

(nezavisne)